Tối Đa Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng - Marketing online

Thursday, 20 April 2017

Tối Đa Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng - Marketing online


Trên đây là một video rất hữu ích của Hoàng bá tầu về vẫn mảng marketing online. trước khi bạn xem video này thì  mình đã up video vòng đời khách hàng bạn hãy xem video này trước. bạn nào cần tài liệu phần này thì để lại bình luận phía dưới mình sẽ gửi cho bạn file của nội dung này

2 comments:

Post a Comment